Roma Foundation “Iskra”

           Bulgariq Shumen – 9700

95 General Skobelev Street

Tel.  054/982 670;054/969 695

               

                                Информация за конкректни дейности.

 

                                      

                                        ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

 

 

Наименование          Ромска фондация „Искра”- Шумен

Правно-организационна форма    

Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полезна дейност.

ЕИК по БУЛСТАТ    127032952

Адрес по съдебна регистрация: град Шумен, ул. „ген.Скобелев” №95

Административен  адрес: град Шумен - 9700, ул. „ген.Скобелев” № 95

Град и пощенски код           Гр.Шумен п.к.9700

телефон №     054/982 670: 0889 208 777

факс №           054/800 400

Ел. поща         s_karakashev@abv.bg

Интернет-страница  www.rfiskra.SimpleSite.com

https://www.facebook.com/groups/191285451021172/photos/

банкова сметка за дарения:

IBAN: BG02IORT80061000750901

"ИНВЕСТБАНК" - АД ШУМЕН

BIC - IORTBGSF

ул."Панайот Волов" 19

9700 Шумен

 

 

Име на официалния представител

Серги Кирилов Каракашев - социален педагог,магистър ръководство и контрол в системата на социалните дейности.